Zakladanie spoločnosti

Založenie spoločnosti na kľúč

Táto agenda zahŕňa založenie spoločnosti na „kľúč“ podľa požiadaviek klienta a obsahuje nasledovné služby - podľa rozsahu potrebného splnomocnenia

  • vyhotovenie všetkých dokumentov potrebných na zaregistrovanie novej spoločnosti, včítane spoločenskej zmluvy
  • vybavenie živnostenského listu alebo koncesnej listiny na Živnostenskom úrade
  • zaregistrovanie na príslušnom Okresnom súde
  • vybavenie registrácie na Daňovom úrade

Založenie spoločnosti trvá približne 14 dní a cena založenia spoločnosti je 300.- €.

Ďalšie náklady so založením spoločnosti sa môžu pohybovať v rozmedzí 500 - 700 € a predstavujú najmä:
  • kolky za vydanie živnostenského listu (na každý predmet činnosti jeden ŽL)
  • kolky za zápis do obchodného registra
  • notárske overenia podpisov
  • náklady na kópie dokumentov
  • 0,50 €/km cestovné náhrady

Je možné založenie spoločnosti aj cez internet, keď Vám elektronicky zašleme všetky vyplnené doklady potrebné pre založenie spoločnosti.

Vykonávame komplexne aj všetky zmeny v spoločnostiach. Cena závisí na rozsahu a náročnosti zmien.

Ak naša firma bude viesť účtovníctvo, náklady na založenie spoločnosti Vám refundujeme vo forme zľavy z ceny účtovných prác.