Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

Názov spoločnosti:
Kontakt:
IČO:
IČ DPH:

ÚČTOVNÍCTVO:

Ročný obrat (účty 60x):
Počet dokladov (došlé faktúry, vyšlé faktúry, pokladnica):
Počet bankových účtov a periodicita výpisov:
Platiteľ DPH (Ano / Nie, Mesačne / Kvartálne):
Spracovať mzdy?

MZDY

Zamestnanci - počet HPP:
Zamestnanci - počet dohôd: