Cena

Aké sú ceny našich služieb ?

Z predchádzajúcich kapitol je zrejmé, že rozsah poskytovaných služieb je veľmi široký. Predmet zmluvy upresňujeme podľa požiadaviek klienta na báze osobných konzultácií.

Súčasťou individuálneho prístupu je aj dohoda o cene podľa konkrétne dohodnutého rozsahu poskytovaných služieb.

Cenu garantujeme na obdobie 12-24 mesiacov a meníme v závislosti od vývoja spoločnosti, pre ktorú účtovníctvo spracúvame.

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

Kalkulácia zohľadňuje
 • Počet dokladov, ale súčasne aj skladbu dokladov (druhy účtovných prípadov)
 • Rozsah poradenských služieb
 • Rozsah registrácií klienta pre daňové účely
 • Počet inštitúcií, pre ktoré je potrebné spracovať výkazy
 • Rozsah a skladbu doplnkových služieb
 • Rozsah vyžiadaných konzultácií
 • Rozsah dohodnutých záruk
 • Miesto výkonu – dodania služieb
Výsledkom kalkulácie je
 • Cena za účtovnú položku
 • Paušálna mesačná - štvrťročná – ročná odmena za dodávky služieb
 • Kombinácia fixnej a pohyblivej sumy podľa predchádzajúcich bodov