Kto sme a čo Vám ponúkame ?

Sme firma poskytujúca profesionálne služby v oblasti účtovníctva a všetkého čo s tým nejako súvisí. Naši zamestnanci pracujú každý deň pre spokojnosť našich klientov pod vedením profesionála s dlhoročnými skúsenosťami. Zaoberáme sa vedením účtovníctva od roku 1990. Časté zmeny daňových a sociálnych zákonov, ale aj iné legislatívne zmeny zaberajú množstvo času podnikateľom, ktorý by inak bolo možné venovať oblasti vlastného podnikania. Riešením je zveriť svoje účtovníctvo profesionálnej firme a tak venovať viac času rozvoju vlastného podnikania a tým zvyšovať svoj zisk.

Okrem ušetreného času usporíte aj financie:
  • mzdové náklady na účtovníčku aj s odvodmi
  • náklady na nájom kancelárie
  • náklady na zakúpenie počítača, tlačiarne, faxu a ich údržbu
  • náklady na softvérové vybavenie, minimálne operačný systém, textový editor, antivírus, účtovný softvér a ich neustálu aktualizáciu
  • náklady na spotrebný materiál
  • náklady na vzdelávanie, t. j. na odbornú literatúru, odborné kurzy a semináre

V porovnaní s uvedenými nákladmi je cena našich služieb podstatne nižšia.

Záverom by sme len dodali, že podľa našich dlhoročných skúseností, financie investované do externého vedenia účtovníctva sa rýchle vrátia a je to jedna z najlepších investícii.